Dewi, Ritma Kartika, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia